AKTUALITY 

Bratislava pozývame vás s priateľmi na konzultáciu a ochutnávku zdravých kokteilov, iontových nápojov. Sme prítomní len na dohodnutý časVstup je zdarma. Objednajte sa včas.
Bratislava, Prešovská 39, hotel Echo, 3.poschodie. 
Kontakt: Katarína Genčová 0905 780 908, 0911 386 999.

Bratislava - osobná konzultácia s Dr. Ľubomírom Kratkoczkym. Individuálnu konzultáciu si môžete dohodnúť na každú stredu v čase medzi 10:00 a 17:00 hodinou. Dr. Kratkoczky bude prítomný len na dohodnutý termín. Presný čas sa objednáva najneskôr deň vopred. Vstup je zdarma. 
Bratislava hotel Echo, Prešovská 39, 3.posch. 
Kontakt: Katarína Genčová 0905 780 908, 0911 386 999

Bratislava -  piatok 19.1.2018 hotel Echo Prešovská 39, 3.p. Konzultácia so psychotronikom. Máte zdravotné problémy? Chcete ich diagnostikovať? Psychotronik Ing. Milan Hudec z B. Bystrice sa Vám bude venovať hodinu na riešenie Vášho problému. Preto sa včas objednajte. 
Kontakt: 0905 780 908, 0911 386 999. Viac sa dozviete na www.bielapyramida.sk 


Máme pre Vás krásny rodinný darček, originálny Gou Gong® prístroj so širokým pôsobením na zdravie a rehabilitáciu. Dôvodom na uvedenie bola vlastná skúsenosť a vedomosti o jej výhodnom používaní v kombinácii s našimi doplnkami výživy. Prístroj sa líši od známych infračervených, ultrafialových žiaričov, alebo od polarizovaného svetla. Bol dokázaný rozdielny účinok, či tepelné žiarenie je zo slnka, ohňa, zohriatej pary, ... Dôvodom je, že lúče vyžarované rôznymi materiálmi majú rozdielne vlastnosti a účinky na živé organizmy.