Garancia spokojnosti

MVDr. Kratkoczky Ľubomír
Vyštudoval veterinárnu medicínu. Pracoval ako súkromný veterinár, potom na odbore životného prostredia a v biomedicínskom výskume. Popri práci spolupracoval s viacerými firmami viacúrovňového obchodného systému. Zaujímal sa o alternatívne spôsoby ochrany zdravia, zdravotné cvičenia, fyzioterapiu. 
Skúsenosti zužitkoval pri návrhoch receptúr produktov a vytvorení vlastného obchodného systému ich distribúcie. V súčasnosti sa venuje chovu včiel v ekologicky priaznivých podmienkach a štúdiu liečivých účinkov včelích produktov. Je majiteľom spoločnosti. 
„Projekt zdravia je úžasný v tom, že produkty sú nastavené pre potreby česko-slovenských užívateľov. Nemajú škodlivé vedľajšie účinky a za 20 rokov sme napomohli tisíckam klientov zlepšiť si kvalitu života. Aj pri súčasnej konkurencii sa zložením, kvalitou surovín, cenou, nenásilným obchodným systémom držíme na poprednom mieste Slovenska. Členovia klubu vytvorili pravdivý informačný tok osobných skúseností, ktoré sa s reklamou nedajú porovnať !“

RNDr. Gabriel Hocman, CSc,
Vyštudoval fyzikálnu chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval na Endokrinologickom ústave SAV ako vedecký pracovník. Absolvoval jednoročný študijný pobyt na Columbia University v New Yorku, kde pracoval na izolácii tyroxín viažucej bielkoviny v krvi. Po návrate na Slovensko pracoval na Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Je autorom viac ako 200 odborných publikácií a 12 kníh. Pracuje ako odborný poradca pre oblasť preventívnej medicíny a uchovania zdravia, v Projekte zdravia od roku 1998.

Uvádzame niektoré knihy:
Stárnutí, Stravou proti rakovine, Ako predchádzať rakovine a infarktu, Ako bojovať proti rakovine 1993,  Potrebuje zdravie reklamu? 1996, Ochráň sa sám pred rakovinou  1998,  Stárnutie 1999

Ing. Milan Hudec
je psychotronik, ktorý disponuje silným bioenergetickým potenciálom. Je oveľa vyšší od toho, ktorým disponujú priemerne ľudia. Na základe vnímania vibrácií poškodených buniek diagnostikuje poškodenie organizmu a navrhuje regeneráciu pomocou vybraných liečebných metód a potravinových doplnkov z prírodných zdrojov. Vhodnosť doporučovaných prípravkov  určuje ich magnetickými vibráciami oproti poškodeným bunkám organizmu. Okrem svojho daru pri práci využíva dlhoročné skúsenosti získané štúdiom a spoluprácou s lekármi. V súčasnej dobe končí štúdium na kalifornskej univerzite prírodných vied. Pôsobí v B.Bystrici, ale je možné sa s ním stretnúť aj v Bratislave a Košiciach, treba sa objednať.

S firmou Projekt Zdravia spolupracuje od roku 1999. Jeho skúsenosti s produktmi firmy  sú bohaté, o čom svedčí množstvo ďakovných vyjadrení od užívateľov produktov firmy. Patrí k dlhoročnými poradcom a užívateľom. Je presvedčený o výbornej kvalite a sile prírody ukrytej v týchto  prípravkoch. Dlhoročná spolupráca s lekármi ho utvrdila v poznaní, že prípravky Projektu  zdravia  úplne vyhovujú obom školám – alternatívnej aj klasickej. Sú spoľahlivé, veľmi špecifické a svojim zložením sa približujú k všeobecnému  poznaniu, že aj potrava je liekom. viac sa dozviete na www.bielapyramida.sk