Ľahká mozgová disfunkcia

Ľahká mozgová dysfunkcia je choroba, ktorá má viac definicií.   Postihuje   deti s vyššou, priemernou alebo aj podpriemernou inteligenciou a prejavuje sa rôznymi poruchami správania sa a učenia. Ochorenie má rôzne formy, od veľmi miernych až po závažné, ktoré sú spojené s poruchami funkcií centrálneho nervového systému.
Príčiny nervového systému sú rôzne - poranienie, krvácanie, zápal, nedostatočné okysličenie, poruchy prekrvenia, metabolické poruchy a ďalšie ... Choroba sa prejavuje mnohými príznakmi - je ich vyše 100, príznaky sú rôzne u rôznych pacientov.
Dieťa vykazuje nerovnomerné výkony v psychologických testoch, môže mať narušenú rozlišovaciu schopnosť veľkosti, narušenú schopnosť rozlišovať ľavú a pravú stranu, pojem hore a dole, časté je čítanie a písanie písmen a číslic obrátené, sú poruchy reči a sluchu, poruchy učenia sa, poruchy myslenia, zlá schopnosť nadviazať kontakt s okolím, nepravidelný fyzický vývoj, sú prítomné poruchy koncentrácie a pozornosti...

Nie je to zriedkavá choroba, v literatúre sa uvádzajú hodnoty od 2 do 20 % v školskej populácii. Keďže choroba má viac príčin, prejavuje sa rôznymi príznakmi, aj liečba tohto ochorenia nie je jednoduchá a musí byť komplexná. Na liečbe sa podieľa rodina, škola, odborný detský lekár, neurológ, psychológ, dieťa podľa potreby užíva lieky. Súčasťou liečby je aj správna výživa pacienta. V potrave však nie sú vždy prítomné v dostatočnom množstve látky potrebné pre správnu funkciu nervového systému a vtedy je potrebné užívať tzv. doplnky výživy. Jedným z preparátov, ktorý tieto látky obsahuje je Nutra Ben forte.
Užívanie Nutra Benu forte pri ľahkej mozgovej dysfunkcii
Nutra Ben forte obsahuje (okrem iných látok):
Extrakt z Ginkgo biloba – v centrálnom nervovom systéme zabezpečuje správny výkon funkcií nervových buniek (odovzdávanie informácií, obnovovanie a prehlbovanie medzibunkových spojení atď....), zlepšuje prekrvenie tkanív a lepšie zásobenie krvou (kyslíkom a živinami). Pomáha pri závratoch, poruchách orientácie, bolestiach hlavy, strate pamäti, poklese koncentrácie, pri náladovosti, zmätenosti, úzkostných stavoch.
Koenzým Q10 – je jednou z najsilnejších látok. Koenzým Q10 je nutnou súčasťou pri metabolizme - hlavne v nervových bunkách.
Kyselina glutamová, asparágová, fenylalanin, acetyltyrozín – sú v mozgu stavebnými prvkami prenášačov vzruchov, okrem toho pomáhajú odstra-ňovať nepotrebné produkty, ktoré v mozgu vnikajú pri metabilizme.
Vitamíny skupiny B (hlavne vitamín B12) – zlepšujú pamäť, koncentráciu a psychickú odolnosť.
Fosfolipidy – predstavujú až 27 % sušinovej hmotnosti mozgu. Fosfo-lipidy tvoria (okrem bunkových štruktúr a membrán) medzibunkové informačné spojenia. Nedostatok lipidov spôsobí vážne postihnutie fyzio-logických procesov hlavne v mozgových bunkách.
Aj keď Nutra Ben forte nepatrí k základnej liečbe pri ľahkej mozgovej dysfunkcii, predsa jeho užívanie môže zlepšiť priebeh ochorenia, zlepšiť koncentráciu pacienta, jeho pamäť, znížiť epizódy náladovosti, zmätenosti a úzkosti.
MUDr. Peter Juhás, primár interného oddelenia NsP Michalovce