Pri niektorých ochoreniach
odporúčané lekárom cielené diety
a zmeny zásad stravovania.


V Projekte zdravia máme niekolkoročné skúsenosti
s doplnením jedálnička počas rôznych ochorení našimi doplnkami výživy.
Jednotlivé kombinácie a ich neškodnosť sú
odporúčané špecialistami pre výživu.


Doplnky výživy doplňajú našu stravu o biologicky účinné látky
pri ich zníženom príjme zo stravy,
zvýšených potrebách pri záťažiach,
alebo nevhodných zmenách v našom životnom štýle.
Vyvážené stravovanie urýchli Vašu regeneráciu a účinok lečby.


Doplnky výživy nenahrádzajú vyvážené a pestré stravovanie,
zásady zdravotného štýlu ani odporúčania Vášho lekára.