L- karnitín - je látka príbuzná vitamínom. Zúčastňuje sa na množstve rôznych metabolických pochodov. Hlavnou funkciou je transfer (presun) mastných kyselín (podstatné zložky tukov) do bunkových organel – mitochondrií, ktoré sú energetickými centrálami bunky, kde sa mastné kyseliny „spaľujú“ a uvoľnená energia sa v chemickej podobe sústreďuje do väzieb určitých látok (nukleosidtrifosfáty), ktoré ju neskôr podľa potreby uvoľňujú pre stavebné pochody organizmov. Podieľa sa nielen na spaľovaní nadbytočného zásobného tuku, ale aj predovšetkým s antioxidačnými vitamínmi a minerálmi (vitamín C, E, - karotén, selén, zinok, mangán) tvorí komplexný ochranný systém proti negatívnemu pôsobeniu voľných radikálov.
Rýchlosť spaľovania tukov je priamo úmerná koncentrácii karnitínu v bunkách. Ďalšou významnou funkciou karnitínu je znižovanie kyseliny mliečnej v bunkách svalov. Táto kyselina sa okrem iného tvorí vo svaloch pri namáhavej fyzickej činnosti a zapríčiňuje bolesť. Podobne pôsobí karnitín pri detoxikácií amoniaku ako zbytkovej formy dusíka pri metabolizme dusíkatých látok (bielkovín). Ľudský organizmus si vie vytvoriť iba časť potrebného množstva karnitínu, väčšia časť by mala byť dodaná v strave. Zdrojom karnitínu sú mäsá, predovšetkým baranie a hovädzie. Nevyskytuje sa v ovocí a v zelenine. 
Pri nedostatku karnitínu v strave v priebehu nadmernej telesnej i duševnej záťaže, pri nadváhe alebo intenzívnom chudnutí, ale tiež v tehotenstve ap. sa vytvárajú predpoklady pre rozvoj mnohých ochorení, vyvolaných voľnými radikálmi. L-karnitín sa dnes uplatňuje predovšetkým pri prevencii kardiovaskulárnych chorôb, hlavne angíny pectoris a infarktu myokardu. Bolo zistené, že pri koronárnej skleróze (kôrnatenie tepien vyživujúcich srdce) v myokarde, keď chýba voľný karnitín, sa hromadia mastné kyseliny viazané na karnitín (acylkarnitíny). Zvýšená koncentrácia týchto látok vedie k potlačeniu aktivity dôležitých enzýmov, čo vedie k zníženiu tvorby energie. Človek sa cíti unavený a predovšetkým dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu srdca (vyššie riziko arytmie, vznikajú chronické srdcové ochorenia a infarkty myokardu). Pri dodaní voľného karnitínu do organizmu sa spaľovanie mastných kyselín normalizuje, a tým sa obnovuje prísun energie do srdcového svalu.
Pozitívny účinok L-karnitínu na činnosť srdca je využívaný v športe, pri fyzickej námahe a stresoch. Vo vedeckých prácach venovaných tejto problematike je dokázané, že dochádza k lepšiemu využitiu mastných kyselín, k šetreniu zásob glykogénu (zásoba cukru), k udržaniu výkonnosti a k zníženiu únavy. Ďalej je treba si uvedomiť, že pri dlhotrvajúcej fyzickej námahe dochádza k zvýšeniu vylučovania karnitínu v moči, a tým k nežiadúcim posunom pomerov medzi voľným karnitínom a acylkarnitinom, čo sa prejaví zníženou produkciou svalovej energie a výrazným poklesom výkonu. Karnitín tiež posilňuje bunkový imunitný systém, hlavne účinnosťou makrofágov monocytov, NK buniek a T - lymfocytov, a tým znižuje riziko častých ochorení. 

Vitamíny
- v súbore vitamínov sú vo zvýšenej koncentrácii zastúpené tie, ktoré sa bezprostredne podieľajú na likvidácii voľných radikálov: E, C a karotén. Tieto vitamíny na molekulárnej úrovni reagujú priamo s voľnými radikálmi a menia ich predovšetkým na vodu. 
Ostatné vitamíny v spojení s bielkovinou (ako enzýmy) sa na tomto procese podieľajú nepriamo, napríklad tým, že sa zúčastňujú reťazca oxidoredukčných reakcií, kde na záver sa opäť tvorí molekula vody. Vitamíny tohto typu sú v takých koncentráciach, ktoré vyrovnávajú ich chronický nedostatok v strave. V súboroch vitamínov má zvlášť veľký význam kyselina listová (acidum folieum). Je prostriedkom v prevencii proti mozgovým príhodám a infarktom myokardu. Na začiatku tehotenstva svojou prítomnosťou bráni rozvoju nervových defektov plodu. 

Minerály a stopové prvky
-  vyrovnáva chronický nedostatok vápnika a horčíka v strave. Sodík a draslík sú vo veľmi vhodnom pomere (pôsobí proti vysokému krvnému tlaku). Fosfor hrá veľmi dôležitú úlohu vo forme ľahko rozpustných fosfátov. Fosfáty sú v organizme potrebné z viacerých dôvodov - tvoria podstatnú časť kostnej hmoty a zubov, sú neoddeliteľnou zložkou nukleových kyselín, zúčastňujú sa na stavbe fosfolipidov a hlavne životne významných štruktúr buniek všetkého druhu, sú chrbticou energetiky buniek a v špecializovaných chemických väzbách sú batériami energie (ATP),  ktorá sa podľa potreby čerpá pre stavebné procesy a pri telesnej i duševnej práci. Fosfáty v Revitine sú rovnako dôležité z hľadiska iónovej vyváženosti preparátu. Po konzumácii vyvoláva rýchly pocit osvieženia. Všetky menované minerály, ale aj ďalšie zložky sa podieľajú priaznivo na tvorbe iónového nápoja po rozmiešaní Revitinu v kvalitnej vode. Stopové prvky zinok, selén, mangán, železo a meď sú súčasťou enzýmov, ktoré pôsobia antioxidačne, premieňajú voľné radikály na neškodné molekuly. Enzýmy s uvedenými stopovými prvkami na rozdiel od antioxidačných vitamínov pracujú opätovne, po dlhšiu dobu. 


Jód
- sa predovšetkým nachádza v hormónoch v štítnej žľaze. Tieto hormóny regulujú metabolizmus, čiže biochemické reakcie v bunkách a v tkanivách, ktoré uvoľňujú energiu a vytvárajú nové chemické zlúčeniny napr. bielkoviny. U detí sú tieto hormóny veľmi dôležité pre normálny rast a duševný vývoj. Je treba upozorniť, že predávkovanie organizmu jódom môže byť veľmi škodlivé. V Revitine je táto hladina nastavená tak, aby pri dlhodobom užívaní preparátu organizmus dostal iba toľko, koľko potrebuje.


Fosfolipidy
lecitínového typu obsiahnuté v Revitine majú rad funkcií - sú základnými stavebnými jednotkami bunkových membrán a vybraných vnútrobunkových štruktúr, sú nevyhnutné pre stavbu a funkciu nervových buniek. Ďalej sprostredkovávajú informácie medzi bunkami centrálnej nervovej sústavy. Sú však aj dopravným médiom pre vitamíny rozpustené v tukoch (E, ß-karotén).


Taurín
-
je to zvláštna aminokyselina, ktorá sa síce nezúčastňuje stavby bielkovín, je však nevyhnutná pre správnu funkciu srdca, buniek centrálnej nervovej sústavy i vegetatívneho nervstva. Hlavný význam taurinu je v prenose nervového vzruchu. Napr. pre mozog sprostredkováva informácie o tom čo sa objavuje na sietnici zrakového orgánu. Pôsobí aj ako účinný antioxidant, predovšetkým v ochrane bunkových membrán pred pôsobením voľných kyslíkových radikálov. Taurin sa významne podieľa na transporte vápnika. Odďaľuje starnutie a zlepšuje pamäť. Má veľa ďalších priaznivých vlastností. Jeho nízky príjem potravou (predovšetkým u vegetariánov, u pacientov odkázaných na parenterálnu výživu a u kojencov) môže byť príčinou vážnych porúch. U detí, ktoré sú odkázané na umelú výživu, bol pozorovaný výrazný pokles hladiny taurinu v krvnej plazme, poruchy sietnice a narušenie adaptácie na tmu. Taurin je druhou najrozšírenejšou aminokyselinou v materskom mlieku. Dostatočný príjem taurinu materským mliekom je nevyhnutný predovšetkým preto, že kojenci nemajú ešte dostatočne vyvinutú syntézu taurinu v pečeni. Pretože bežné kravské mlieko je na rozdiel od materského mlieka len veľmi chudobným zdrojom taurinu, väčšina svetových výrobcov kojeneckej výživy dnes obohacuje svoje výrobky touto významnou aminokyselinou. Niektorí lekári predpokladajú, že taurin môže hrať dôležitú úlohu vo vývoji centrálnej nervovej sústavy. Významná súčasť taurinu sa do organizmu dostáva stravou, najviac ho obsahuje (podobne ako v prípade L-karnitinu) mäso, naproti tomu nie je prítomný v rastlinách (s výnimkou niektorých exotických), aj jeho obsah v ovocí je zanedbateľný. Preto je hladina taurinu v plazme a v moči vegetariánov preukázateľne znížená. 


Activin®GSE 2000
-
je prvotriedny prírodný extrakt izolovaný zo zrniečok špeciálnych odrôd červeného hrozna s koncentráciou účinných látok vyššou ako 95 % vyrobený v Kalifornii.Tento vysoko účinný extrakt obsahuje najmä proanthocyanidiny (bioflavonoidy), je preverený početnými klinickými a experimentálnymi štúdiami a jeho pôsobenie na organizmus je komplexné. Pomáha hlavne v prevencii arterosklerózy a bráni usadzovaniu cholesterolu v cievach. Touto vlastnosťou je vysvetľovaný tzv. francúzsky paradox. Napriek tomu, že Francúzi konzumujú relatívne veľké množstvo tučného mäsa, syrov, paštét a väčšinou aj fajčia, konzumujú zároveň vyššie množstvo červeného vína, čím sa vysvetľuje ich podstatne nižšia hladina cholesterolu a najnižší podiel kardiovaskulárnych ochorení na svete.Tento extrakt má tiež veľmi vysoké antioxidačné schopnosti, odhaduje sa 5x až 10x vyššie než základné antioxidanty a výrazne posilňuje imunitný systém tak, že zabraňuje tvorbe hystaminov, ktoré znižujú imunitné funkcie a sú príčinou niektorých typov alergií i astmy. Zároveň zlepšuje videnie a má obecne antimutagénne vlastnosti. Niektoré typy látok obsiahnuté v tomto extrakte sú schopné prekročiť krvnú mozgovú bariéru a tým podstatne zlepšovať ochranu centrálneho nervového systému.Activin sa viaže na kolagénne vlákna a optimalizuje tak ich usporiadanie, čo sa prejavuje napr. v mladistvom vzhľade kože.Sú popísané výborné účinky activinu pri ochrane pečene. Potláča zápalové reakcie, znižuje náchylnosť k trombózam a vzniku kŕčových žíl. Zmierňuje poškodenie slizníc zažívacieho traktu a pozitívne vplýva na slinivku brušnú. Významný vplyv má activin aj v prevencii a liečbe nádorových ochorení. 


K
yselina listová -
patrí k vitamínom skupiny B. Je nedostatkovým vitamínom v prirodzenej strave, čo sa prejavuje predovšetkým pri poruchách základného genetického materiálu človeka (nukleové kyseliny). Nedostatok kyseliny listovej u tehotných žien môže viesť k veľmi vážnym poruchám nervového systému plodu. Zároveň má kyselina listová spolu s niektorými ďalšími vitamínmi výrazný vplyv v boji proti vzniku kardiovaskulárnych chorôb. V organizme sa totiž vyskytuje látka homocystein, ktorá vo vyššej koncentrácii spôsobuje nielen kardiovaskulárne, ale aj mozgové príhody. Systematické doplňovanie kyseliny listovej tak zvyšuje ochranu proti týmto závažným chorobám. 

Revitin 365 je účinný preventívny prostriedok, ktorý bráni rozvoju civilizačných chorôb. Pôsobí najmä ako antioxidant. Je známe, že ničivú lavínu môže spustiť jediný uvoľnený kamienok. Vieme, že zastaviť takúto lavínu je veľmi ťažké, dokonca až nemožné. Dá sa však tomu zabrániť. Nedať šancu k pohybu prvým malým kamienkom. To znamená v našom prípade nepripustiť možnosť nežiadúcich reakcií voľných radikálov. Tomuto nebezpečenstvu je možné predchádzať. Revitin svojou antioxidačnou kapacitou ničí na molekulárnej úrovni voľné radikály, a tým znemožňuje ich negatívnu úlohu. Revitin vyrovnáva deficit karnitínu v ľudskom tele na fyzicky účinnú hladinu. Vhodný až dôležitý je pre vegetariánov i športovcov.