Atopický ekzém

Atopický ekzém patří do širší skupiny chorob, jejichž podkladem je porucha imunitního systému s nadměrnou reakcí organizmu na vyvolávající podnět. Pod pojem “atopické choroby" řadíme například alergickou rýmu, alergický zánět spojivek, průduškové astma, atopické záněty kůže (atopické ekzémy), některé formy kopřivky, dále určité formy potravinové alergie. Patří sem také tzv. celková anafylaxe, t. j. náhle vzniklá intenzivní reakce organizmu na určitou látku, zejména bílkovinného charakteru, kde dochází k výrazným celkovým změnám spojeným s dusností a zchváceností, které mohou vést až k úmrtí pacienta.
Asi u 1/3 dětí s atopickým ekzémem v kojeneckém a batolecím věku je hlavní příčinou alergická reakce na některé složky potravy. U zbylé části se může jednat o alergické faktory přítomné ve vzduchu (roztoči, prach a podobně). Někdy se vyvolávající podnět nepodaří zjistit. Rodinná zátěž je většinou pravidlem, u postižených jedinců jsou popisovány změny na chromosomech, což genetickou závislost jen potvrzuje.
Zmíněný atopický ekzém se nyní v našich oblastech vyskytuje přibližně u 12 % dětí narozených po roce 1970 a jeho výskyt se postupné zvyšuje. Je popisováno, že ve Švédsku je takto postiženo až 20 % dětí. V naprosté většině se projeví již v časném dětství. U kojenců začíná zpravidla mezi 2.-3. měsícem věku a trvá 1-2 roky. Asi u 75 % postižených dětí dojde do 10 let ke zklidnění, přibližné u 25 % pak přetrvává ekzém až do dospělosti.
Kožní projevy mají nejčastěji charakter ekzému, t. j. chronického zánětu kůže, někdy spojeného se zvýšenou deskvamací (t. j. tvorbou šupinek). Bývá většinou svědivý, zejména v noci, což je pochopitelně značně nepříjemné. Je třeba rovněž počítat s tím, že u pacientů s atopickým ekzémem bývá častá druhotná bakteriální infekce. Například se zde vyskytuje špatně léčitelný zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus). Zejména u akutních ložisek se zmíněný zlatý stafylokok objevuje u více než 95 % pacientů.
Pokud se týká atopického ekzému, je i zde, podobné jako u jiných projevů atopie, určitá závislost na sezónních vlivech. Dalším důležitým činitelem je skutečnost, že u osob postižených atopickým ekzémem se mohou projevovat také jiné formy atopie, zejména postižení sliznic dutiny nosní či spojivek, nebo také bronchiální (průduškové) astma.
Pokud se týká výživy, je u atopické disposice důležitým faktorem alergie na bílkoviny kravského mléka. V kojeneckém období totiž není ještě plně vyvinutý normální enzymový systém střeva. Při přechodu dítěte na náhradní výživu je nutno vědět, že moderní mléka jsou pro kojeneckou výživu sice adaptována svým základním složením (t. j. podle mléka mateřského), nicméně zde zůstává původní bílkovina, t. j. kasein mléka kravského, nebo bílkovina vaječná.
Může se ale jednat i o alergizující zdroj jiný, například bílkovinu z ryb, z luštěnin např. ze sóje. Jak bylo již zmíněno, je identifikace konkrétního vyvolávajícího podnětu někdy velmi obtížná, až nemožná.
Méně známou možností je alergizace dítěte i v průběhu těhotenství či kojení. Bylo prokázáno, že k senzibilizaci může zřejmě docházet již v průběhu nitroděložního života. Proto se nesmí zapomínat na vliv výživy matky v průběhu těhotenství a kojení.
Výskyt atopického ekzému u dětí, ale i u dospělých naprosto není možno bagatelizovat, právě pro jeho vztah k jiných alergickým projevům, které již mohou mít daleko závažnější zdravotní důsledky. Mimo léčbu je mimořádně důležitá také prevence. Pro dítě, jehož rodiče mají nebo měli projevy alergie či atopického ekzému je nutné zajistit přirozenou výživu, t. j. kojení po dobu co nejdelší, do té doby než se plně vyvinou všechny systémy a orgány. V průběhu kojení by měla žena dbát na složení svého jídla, event. konzultovat optimální výživu s pediatrem či s alergologem, aby bylo možno vyloučit i tento ev. spolupodíl na onemocnění dítěte.
Dalším důležitým preventivním opatřením je dodržování zásad, které platí obecně pro osoby s alergickým postižením. Je to především zajištění plnohodnotné kvalitní výživy. Právě zde je velmi vhodné dbát nejen na kvantitativní složku potravy, ale velmi pečlivě i na složku kvalitativní s dostatkem vitaminů a potřebných minerálních látek.Řada studií prokazuje, že právě plnohodnotnost stravy s dostatkem vitaminů včetně antioxidantů zmenšuje jak intenzitu, tak i četnost alergických projevů. A právě zde je na místě Nutra Bona symba s ß Glukánmi, případně Revitin 365. Poslední studie atopického ekzému zdůrazňují příznivý efekt při zajištění optimálního složení střevní mikroflóry postiženého jedince. Jsou doporučována prebiotika a probiotika, které mají důležitou roli v prevenci a podpůrnou funkci v léčbě atopického ekzému a potravinové alergie. Sem rozhodně patří Nutra Bona symba s ß Glukánmi, která složením mikroflóry a její stabilizací patří mezi nejlepší preparáty na našem trhu. V komplexnosti léčebného přístupu hraje důležitou roli rovněž klimatoterapie, ať přímořská nebo horská.
Atopický ekzém není možno odbýt, jako nezávažné onemocnění, druhým extrémem by však byla péče příliš úzkostlivá. Značnou důležitost má zde důsledná prevence. Nutra Bona symba s ß Glukánmi má svoje probiotické schopnosti zvýraznené a posilnené štvoricou probiotických kultúr:
Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium longum


Doc. MUDr. L. Kužela, DrSc.
expert Ministerstva zdravotnictví pro výživu
člen komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv
předseda komise státních závěrečných zkoušek obor Výživa
na Lékařské fakultě University Karlovy
place
Kontaktná adresa
Prešovská 39, Bratislava
phone
Telefonický kontakt
+421(0)905 780 908
email
E-mail
prozdravie@gmail.com
send
Odber noviniek
Buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov
share
Sociálne spojenie
©2021 www.www.prozdravie.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal
arrow_upward