Choroby hrubého čreva

Hrubé črevo je časť tráviaceho systému, kde sa končí proces trávenia, zahusťujú sa zbytky potravy, formuje sa stolica. Pravidelné vyprázdňovanie hrubého čreva je jednou zo základných fyziologických funkcií. Porucha tejto funkcie nepriaznivo ovplyvňuje nielen telesné a psychické pocity človeka, ale môže spôsobiť vážne komplikácie zdravotného stavu. Hrubé črevo je jedným z najčastejších zdrojov ťažkostí. Prakticky nejestvuje človek, ktorý by nemal ťažkosti vyvolané ochorením hrubého čreva. Medzi najčastejšie príznaky patrí zápcha, hnačka, bolesť brucha, bolestivé nutkanie na stolicu, krvácanie z konečníka...

Najčastejšie ochorenia hrubého čreva sú syndróm dráždivého čreva, nádory hrubého čreva, zápaly hrubého čreva, hemoroidy. Všetky tieto uvedené príznaky a choroby sú zapríčinené aj nesprávnou životosprávou, hlavne nevhodnou výživou, (zložením, množstvom, prípravou potravy) a možno ich odstrániť, (prípadne zmierniť) užívaním vhodných doplnkov výživy.

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé hrubé čreva (Dráždivý tračník) je časté ochorenie. Patrí medzi tzv. funkčné ochorenia (nenájdeme anatomickú príčinu). V posledných rokoch konštatujeme pomerne vysoký výskyt u dospievajúcej populácii (až 20 %). Častejšie sa vyskytuje u žien: dva – tri krát častejšie ako u mužov. Ide o súbor nepríjemných pocitov v bruchu, medzi ktorými dominuje pocit tlaku až bolesti brucha, pocit plnosti, plynatosť, nafukovanie, flatulencia (zvýšený odchod plynov konečníkom), zmeny frekvencie a konzistencie stolice – striedanie zápchy s hnačkou, čiastočná úľava po defekácii – ale ostáva pocit neúplného vyprázdnenia. Nutkanie na stolicu býva často hneď ráno pri vstávaní, pred raňajkami, počas jedla alebo hneď po jedle. Z ďalších ťažkostí je to pocit na vracanie, bolesti hlavy, únava, depresia, úzkosť, neschopnosť koncentrácie. Liečba je dlhodobá, dôležitý je vzťah lekár – pacient, pohovor s pacientom, dostatok pohybu, redukcia hmotnosti u pacientov s nadváhou, jesť 5 až 6 krát denne v menších množstvách, upraviť technológiu varenia, vylúčiť nikotín, alkohol, čiernu kávu, pikantné jedlá, fazuľu, kapustu, jedlá s vyšším obsahom tukov, u niektorých pacientov znížiť užívanie mlieka a mliečnych výrobkov. Dôležitý je dostatok vitamínov spolu so zvýšeným príjmom tekutín.

Ktoré z prípravkov Projektu zdravia sú vhodné pri tomto ochorení?
Nutra Bona symba s ßGlukánmi a Línia, pre obsah vlákniny, ktorá s dostatkom tekutín zvýši obsah, ktorý sa dostáva do hrubého čreva a má pozitívny vplyv na peristaltiku (prirodzený pohyb črevnej steny), čím sa čiastočne eliminuje nepriaznivý vplyv škodlivín, ktoré sa nachádzajú v nestrávených zbytkoch potravín.

Dôležitú úlohu má aj úprava mikrobiálneho osídlenia črevného traktu – tam je užívanie ťažko nahraditeľné inými prostriedkami. Bakteriálne kmene, ktoré sú súčasťou Nutra Bony symba s ßGlukánmi svojimi účinkami na tráviaci proces, priaznivým pôsobením na zloženie mikroflóry v tenkom i hrubom čreve, na znižovanie tvorby toxických látok, spôsobia redukciu vyššie opísaných subjektívnych ťažkostí pri tomto častom a nepríjemnom ochorení.

Rakovina hrubého čreva
Rakovina hrubého čreva (Kolorektálny karcinóm) je jedným z najčastejších zhubných nádorov u ľudí. Znepokojujúce je, že počet ochorení stále rastie. V západných krajinách je počet novozistených pacientov s rakovinou hrubého čreva väčší, ako počet všetkých ostatných nádorov spolu. Podľa štatistiky svetovej zdravotníckej organizácie, každý rok ochorie na kolorektálny karcinóm 678 000 ľudí a 400 000 osôb zomrie.Vsúvislosti s touto chorobou. Na Slovensku je tento rast tiež nepriaznivý – kým v roku 1987 bolo zistených spolu 1927 nových ochorení, o 10 rokov – v roku 1997 to bolo už 2625 nových ochorení – to je nárast viac ako o 36 %.
Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom tejto choroby na svete. Ročne sa objaví asi 53 nových ochorení na 100 000 obyvateľov. Od roku 1996 (štatisticky podchytené sú roky 1996 – 1997) patrí kolorektálny karcinóm u mužov i u žien medzi najčastejšie novozistené zhubné ochorenia (na druhom mieste je rakovina pľúc). Častejšie sa vyskytuje u mužov. Ďalšou nepríjemnou skutočnosťou je, že sa tento nádor objaví až v pokročilom štádiu (asi u 80 % pacientov), keď už nie je šanca na úspešnú liečbu. Naopak, pri včasnom stanovení diagnózy a včasnej liečbe je šanca na vyliečenie oveľa vyššia. Nádor väčšinou rastie pomaly a uplynie dlhší čas, kým sa objavia u pacienta prvé príznaky.

Príznaky sú rôzne, podľa toho, v ktorej časti hrubého čreva sa nádor nachádza – zvýšená únavnosť, slabosť, malátnosť, málokrvnosť, striedanie sa hnačky a zápchy, bolesti brucha, pocit nutkania na stolicu, po stolici pocit neúplného vyprázdnenia, zmena defekačného stereotypu, prímes krvi v stolici, schudnutie, črevná nepriechodnosť, prederevanie čreva so zápalom podbrušnice...
Pre vznik rakoviny hrubého čreva má veľký vplyv dedičnosť a faktory vonkajšieho prostredia. Predpokladá sa, že viac ako 20 % prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka je podmienených geneticky.

Vonkajšími faktormi, ktoré podporujú vznik tejto choroby sú:
vysoký podiel tuku, rafinovaných cukrov a vysoký obsah živočíšnych bielkovín v potrave, aj zvýšená konzumácia piva, nedostatok vitamínov v potrave, príprava jedál pečením, smažením, grilovaním.
Karcinogénne sú i žlčové kyseliny v hrubom čreve. Látky, ktoré podporujú vznik rakoviny sa nachádzajú v potravinách, ale niektoré takéto látky vznikajú až v črevách – pôsobením črevných baktérií. Do rakoviny hrubého čreva môžu prejsť niektoré stavy a choroby. Sú to dlho prebiehajúce zápaly hrubého čreva (najmä tzv. ulcerózna kolitída), nezhubné nádory hrubého čreva a konečníka, stavy po odstránení časti hrubého čreva pre nezhubný nádor, alebo zápal a tiež po chirurgickom odstavení žlčníka.

Ak chceme zastaviť nepriaznivý vývoj vo výskyte kolorektálneho karcinómu na Slovensku, je nutné zvýšiť zdravotné uvedomenie obyvateľov, hlavne čo sa týka správnej životosprávy (hlavne výživy), zaviesť vyhľadávací program pomocou testou na skryté krvácanie v stolici a dobudovať v zdravotníckych zariadeniach potrebné pracoviská na endoskopické vyšetrovanie hrubého čreva.

Prípravky Projektu zdravia
Ako som už spomenul, rakovina hrubého čreva a konečníka je častá a počet ochorení rýchlo stúpa. Choroba sa väčšinou zistí až v pokročilom štádiu a jej liečba je potom neúspešná. V posledných rokoch nie sú viditeľné pokroky v chirurgickej a onkologickej liečbe tejto choroby. Preto je dôležitá tzv. primárna prevencia zníženie výskytu kolorektálneho karcinómu a sekundárna prevencia – včasné vyhľadávanie chorých, ktorý ešte nemajú príznaky choroby. V primárnej prevencii je (aj podľa odporúčania slovenského onkopreventívneho programu) dôležitá osveta, strava s vysokým obsahom vlákniny a nízkym obsahom živočíšnych tukov, (najmä červeného mäsa), pravidelná stolica, normálna alebo ideálna telesná hmotnosť a che-moprevencia. Americká spoločnosť pre rakovinu doporučuje do diéty zaradiť každodenný príjem niekoľkých jedál s vysokým obsahom antioxidantov a vitamíny.

Z prípravkov Projektu zdravia, ktoré sú doporučené k tejto prevencii, tu patria hlavne
Nutra Bona symba s ß Glukánmi, Línia a Revitín 365.

Je to dané tým, že obsahujú vlákninu, pektíny, vhodné zloženie a pomer antioxidačných látok a fyziologicky účinnú kombináciu probiotických mliečnych bakteriálnych kultúr. Pri vysokom príjme vlákniny je nižšie riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na vlákninu sa viaže väčšie množstvo vody, zväčšuje sa množstvo črevného obsahu, tým dochádza k zníženiu koncentrácie škodlivých látok, hlavne látok spôsobujúcich vznik nádorových buniek. Súčasne sa zrýchli pohyb črevného obsahu a tým sa skráti čas, ktorý je črevo vystavené pôsobeniu týchto škodlivín. Okrem toho vláknina viaže na seba tuky, ktoré sa potom vylúčia stolicou. Ďalšia pozitívna vlastnosť vlákniny je jej priaznivý účinok na množenie tých bakteriálnych kmeňov, ktoré sú pre organizmus prospešné,tým sa potlačí rast škodlivých hnilobných mikroorganizmov. Príjem vlákniny (v Nutra Bona symba a Línii) zvyšuje objem v čreve, vyvolá pocit sýtosti, klesá hmotnosť človeka, ktorá je tiež rizikovým faktorom vzniku rakoviny.

Význam antioxidačných látok pri prevencii vzniku nádorových chorôb je všeobecne známy a uznávaný. Preventívne však pôsobí komplexne celý antioxidačný systém – nielen niektoré antioxidanty izolovane, ale pre ich dostatočný účinok je potrebná ich kooperácia. Pomer a množstvo antioxidačných látok je vhodný vo všetkých uvádzaných prípravkoch (Nutra Bona symba, Línia a hlavne Revitin).

V črevách sídli viac druhov baktérií, ktoré tvoria asi 25 % váhy stolice. Tieto baktérie, pre zjednodušenie, môžeme rozdeliť na dve skupiny – baktérie pre telo prospešné a baktérie organizmu škodiace, hnilobné. Vekom a chorobami v tele stúpa množstvo baktérií, ktoré telu škodia (okrem iného ich pôsobením vznikajú kancerogény – látky, ktoré môžu spôsobiť vznik nádorov, tieto baktérie tvoria vysokotoxické látky, ktoré oslabujú imunitný systém organizmu). Nutra Bona symba obsahuje pre človeka priaznivé, pozitívne pôsobiace kmene – Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium bifidum. Tieto bakteriálne kmene sú „ošetrené“ vrstvou fosfolipidov lecitínového typu, tým si udržia svoju vitalitu a bez problémov znášajú transport cez agresívne prostredie žalúdka do čriev. Na rozdiel od kmeňov, ktoré sú používané pri výrobe jogurtov, sú tieto bakteriálne kmene schopné sa v tele množiť a produkovať pre človeka užitočné látky. Okrem toho, produkciou kyseliny mliečnej vytvárajú v čreve prostredie, ktoré je nevhodné pre existenciu hnilobných baktérií.

Z horeuvedeného vyplýva, že Nutra Bona symba, Línia a Revitin patria medzi potravinové doplnky, ktoré je možno s úspechom používať aj v prevencii nádorových chorôb hrubého čreva.

Záverom je potrebné povedať:
1. rakovina hrubého čreva a konečníka je časté ochorenie,
2. choroba sa v 80 % zistí neskoro, v pokročilom štádiu,
3. liečba pokročilého štádia ochorenia je väčšinou neúspešná,
4. v prevencii je veľmi dôležitá správna výživa.
place
Kontaktná adresa
Prešovská 39, Bratislava
phone
Telefonický kontakt
+421(0)905 780 908
email
E-mail
prozdravie@gmail.com
send
Odber noviniek
Buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov
share
Sociálne spojenie
©2021 www.www.prozdravie.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal
arrow_upward