Záruka kvality

Na začiatku bola myšlienka pomôcť ľuďom zlepšiť ich životy. 

Pred 25 rokmi bola založená česká rodinná spoločnosť NUTRA BONA, ktorú založili vedci z radov lekárov, biochemikov, potravinárskych technológií. Títo odborníci vyvinuli komplexný sortiment originálnych produktov s jedinečnými receptami, ktoré sú úplne prispôsobené stravovacím návykom našej populácie. Vysoká účinnosť je podporovaná patentovanými technológiami. Vďaka vysokej kvalite a účinnosti výrobkov sme dnes súčasťou každodenného života tisícov rodín, ktorým poskytujeme pohodlnú komfortnú podporu v starostlivosti o svoje zdravie.

Odborní garanti vývoja výrobkov

Ing. Rudolf Treutner, CSc.

Člen bývalého vedeckého výskumného tímu Ing. Rudolf Treutner, CSc. založil v roku 1993 spoločnosť na doplnky stravy s podporou vedeckej a lekárskej elity našej republiky. NUTRA BONA nadviazala na výsledky rozsiahleho výskumu civilizačných chorôb, ktorý odhalil nielen riziká, ale aj východiská pre českú a slovenskú populáciu. Tím odborníkov s obrovským odhodlaním nájsť riešenie vyvinula komplexnú škálu originálnych výživových doplnkov, ktoré svojou účinnosťou, jedinečnými receptami a patentovanými technológiami predbehli čas o mnoho rokov.  
Zakladateľ spoločnosti NUTRA-BONA a jeden z najdôležitejších pilierov spoločnosti. Venoval sa vývoju produktov a odbornej prednáškovej a publikačnej činnosti zameranej na oblasť výživy.  Pracoval na Poľnohospodárskej univerzite v Prahe a podieľal sa na výskume prírodných látok, najmä lecitínov a niektorých nových foriem látok obsahujúcich železo, v súvislosti s určitými typmi anemií. Počas výskumu boli vytvorené pôvodné svetoznáme postupy, ktoré sú chránené Úradom pre patenty a vynálezy. Jeho nápady a tieto patentované technológie sa stali základným kameňom vo vývoji a výrobe komplexnej škály produktov NUTRA-BONA.


Prof. RNDr. Miloslav Podhorský, CSc.

Vyštudoval Prírodovednú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, vyštudoval chémiu-biológiu. Pracoval v rôznych oblastiach poľnohospodárskej a potravinárskej chémie a biochémie. Bol vedúcim pracovníkom Výskumného ústavu mlieka a mliečnych výrobkov. Ako výskumný pracovník v oblasti biochémie pracoval na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe na Katedre chémie ako zástupca vedúceho katedry chémie a prorektor Českej akadémie vied pre vedu a výskum. V pedagogickej a vedeckej činnosti sa profiloval v oblasti špeciálnej biochémie zvierat. Je spoluautorom viacerých univerzitných scenárov v oblasti biochémie.