Záruka kvality

Výroba, kvalita surovin, kontrola jakosti

Výroba doplňků stravy se realizuje v nově rekonstruovaném provozu, který odpovídá všem platným předpisům. Dodavatelům surovin je věnována zvláštní péče. Suroviny jsou nakupovány od renomovaných světových i tuzemských výrobců (Hoffman - La Roche, Givaudan, Ajinomoto…). Například L-karnitin švýcarské společnosti Lonza s logem L-Carnipure je vyroben biotransformací, což zaručuje výrobu 100% čistého L-karnitinu nejvyšší kvality. Jakost všech používaných surovin musí být v souladu s platnými vyhláškami MZd a MZe a řada z nich splňuje i požadavky Českého a Evropského lékopisu. Veškeré suroviny procházejí vstupní kontrolou v rámci zavedeného systému HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Kontrola jakosti hotových výrobků se provádí u každé jednotlivé šarže ve vlastních laboratořích, případně v nezávislých akreditovaných laboratořích (Analab Praha, Výzkumný ústav potravinářského průmyslu, Zdravotní ústav se sídlem v Praze apod.).
Certifikace

Všechny výrobky jsou schváleny hlavním hygienikem Ministerstva zdravotnictví ČR. Z hlediska zdravotní nezávadnosti byly odborně posouzeny Státním zdravotním ústavem v Praze. Vybrané produkty byly posouzeny i Antidopingovým výborem ČR. Nutra Bona mega je schválena Pracovní skupinou pro dětskou gastroenterologii a výživu při České pediatrické společnosti. To vše zaručuje maximální spolehlivost výrobků.

Světově ojedinělé technologie

Díky dlouholetým výzkumům a spolupráci se špičkovými odborníky z oblasti výživy a technologie potravin je v našich výrobcích využito některých světově ojedinělých technologií, které může Nutra - Bona jako jediná firma využívat. Z hlediska zvýšení účinnosti výrobků je nejvýznamnější ošetření živých probiotických mikrobiálních kultur komplexem fosfolipoproteinů. Prakticky to znamená prodloužení maximální účinnosti produktu na více než dvojnásobnou dobu.


Odborní garanti vývoje výrobků

Ing. Rudolf Treutner, CSc.
Je spolumajitelem firmy Nutra - Bona. Věnuje se vývoji výrobků a odborné přednáškové a publikační činnosti zaměřené na oblast výživy. Pracoval jako odborný asistent na Vysoké škole zemědělské na katedře chemie. V rámci vědecké činnosti se podílel na dlouholetých výzkumech přírodních látek, především lecithinů a některých nových forem látek obsahujících železo v souvislosti s určitými typy anemií. Během těchto výzkumů vznikly originální světově ojedinělé technologie, které jsou v současné době chráněny užitnými vzory Úřadem pro patenty a vynálezy. Těchto mimořádných technologií se využívá výhradně při výrobě produktů Nutra Bona. Je členem společnosti pro výživu.

Doc. Ing. Mojmír Ranný, DrSc.
Byl vědeckým pracovníkem a koordinátorem resortního úkolu - Biologicky aktivní látky pro výživu. Vedl tým spolupracovníků, kteří se více než 20 let zabývali problematikou biologicky aktivních látek pro potraviny. Je "otcem" nových druhů fosfolipidů a fosfolipoproteinů jako důležitých složek zdravé výživy. Byl zástupcem Chemické společnosti v předsednictvu Mezinárodní komise pro detergenty se sídlem v Paříži. V roce 1981 obdržel cenu za technologii FMTIR Praha. Za dobu svého vědeckého působení publikoval více než 80 původních prací, z toho více než polovinu v zahraničí. Vlastní 67 patentů a autorských osvědčení. Je spolumajitelem firmy Penco s.r.o.

Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.
Vystudoval fakultu všeobecného lékařství J. E. Purkyně v Brně, vědecko-výzkumné činnosti se začal věnovat v Ústavu pro výzkum výživy v Praze Krči, kde obhájil kandidátskou disertační práci. Zaměřoval se na problematiku nutriční hematologie, v této oblasti obhájil také titul doktora lékařských věd. Od roku 1975 až dosud pracuje jako docent vnitřního lékařství na 3. LF UK. V odborné, ale i v publikační oblasti se nyní věnuje převážně problematice výživy a to se zaměřením na výživu léčebnou, konkrétně dietologii. Publikoval více než 110 původních prací, přibližně 1/3 byla v renomovaných zahraničních časopisech, přednášky na celostátních a mezinárodních sjezdech rovněž přesahují počet 100 sdělení. Je autorem nebo spoluautorem více než 10 monografií. V rámci výuky na lékařské fakultě se věnuje výuce lékařů v pregraduální i v postgraduální oblasti. Je expertem ministerstva zdravotnictví pro oblast dietologie, aktivně pracuje ve výboru pracovní skupiny pro dietologii Společnosti pro klinickou výživu JEP.

Ing. Jiří Sedláček, CSc.
Na Vysoké škole chemicko-technologické se jako člen řešitelského kolektivu pod vedením doc. Ing. M. Raného zabýval problematikou biologicky aktivních látek pro potraviny. Výsledky výzkumu publikoval jak v domácích, tak zahraničních renomovaných odborných časopisech. Je spolumajitelem firmy Penco s.r.o.

Prof. MUDr. Petr Hrabák, DrSc.
Po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracoval na mnoha pracovištích v ČR i zahraničí (Švédsko, Německo). Na uvedené lékařské fakultě pak působil jako asistent, docent a poté jako řádný profesor a přednosta 4. interní kliniky UK v Praze. Současně působil jako ředitel Lipidové laboratoře, kde se soustředil na výzkum nemocí zažívacího traktu a poruch tukového metabolizmu. Jako první v naší republice uvedl do praxe konzervativní léčbu žlučových kamenů cestou jejich rozpouštění. Většinu své další vědecké práce věnoval problematice tukového metabolizmu při vzniku a progresi aterosklerózy, především ve vztahu k ischemické chorobě srdeční. Značné úsilí také věnoval problematice vlivu potravy na vznik a rozvoj civilizačních chorob. Je autorem dvou monografií a 150 vědeckých publikací. V současné době pracuje jako předseda Českého výboru Komise pro výživu pro spolupráci s FAO při OSN. Je ředitelem Centra pro poruchy metabolizmu a výživy se zaměřením na primární prevenci civilizačních chorob a pracuje jako specialista pro vnitřní lékařství v pražském Gyncentru.
place
Kontaktná adresa
Exnárova 4, 821 04 Bratislava
phone
Telefonický kontakt
+421(0)905 780 908
email
E-mail
prozdravie@gmail.com
send
Odber noviniek
Buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov
share
Sociálne spojenie
©2019 www.www.prozdravie.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal
arrow_upward